Historia II LO we Wrocławiu
  II LO im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest szkołą o długich tradycjach. Jej historia sięga 13. wieku, kiedy została założona jako szkoła łacińska. Najstarsze dokumenty sięgają roku 1267 w którym została założona pod patronatem św. Marii Magdaleny. Była to druga po szkole Św. Elżbiety tego typu szkoła we Wrocławiu, nota bene miasta w/g prawa niemieckiego młodego, bo dopiero w roku 1241, po bitwie pod Legnicą, dostało ponownie prawa miejskie, tym razem w/g prawa Magdeburskiego. Szkoły tego typu były w tych czasach szeroko rozpowszechnione, uczono tam także przedmiotów ścisłych jak matematyka. Szkoła zachowała swój katolicki charakter do czasów reformacji, mimo, że od połowy 15. wieku wygrał tu nurt humanizmu, szczególnie dzięki ówczesnemu rektorowi, Johanowi Hessowi. Wraz z reformacją zmienił się profil szkoły, razem z nowym nurtem religijnym. Szkoła jednak nadal miała imię św. Marii Magdaleny, tak jak kościół z którym była związana. Następcy Hessa rozwijali szkołę i w roku 1561 wydano w szkole pierwszą mapę Śląska. Od roku 1570 szkoła przekształciła się ze szkoły łacinskiej w niemieckojęzyczną.

 

Tekst...

Pierwsza mapa Śląska

 

W 1625 szkoła zostala zamknięta na pół roku z powodu epidemii dżumy. Jeszcze raz w roku 1633 szkoła była zamknięta przez dłuższy czas.

 

W roku 1643 następuje ważna zmiana w strukturze szkoły.  Rektorem jest  Heinrich Klose, władzę objął Ferdynand III. Za jego sprawą szkoła zmienia charakter i nazwę na Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Nazwę tą i profil nauczania zachowała do roku 1945.

W roku 1643 uczyło się tu ponad 800 studentów

 

 

AppleMark

Szkoła Św. Marii Magdaleny 1710-1867

 

 

 

AppleMark

Kościół Św. Marii Magdaleny w r. 1867

 

 

AppleMark

Kościół Św. Marii Magdaleny dzisiaj

 

W roku 1710 szkoła pozyskała nowe lokale, w dalszym ciągu związane z kościołem Św. Marii Magdaleny. W nastpnych latach nastąpiła modernizacja nauczania i rozszerzenie zakresu nauczania i zakresu przedmiotów. W połowie 18. Wieku uczono tu matematyki, języków obcych, tańca a nawet szermierki, nie mówiąc już o rolnictwie.

 

W 19. Wieku nie dzieje się w szkole wiele. 200 rocznica szkoły jest jednak zauważalna. W szole jest ponad 1000 uczniów, podzielonych na 21 klas nauczanych przez 33 nauczycieli. W drugiej połowie stulecia uczyli się tu tacy sławni ludzie jak imunolog Paul Ehrlich (1854-1915) czy astronom Wilhelm Foerster (1832-1921).

 

W 1929 roku szkoła przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Parkowej. Przez wiele pokoleń szkoła św. Marii Magdaleny była szkoł± humanistyczną, humanistyczne przedmioty i humanistyczna filozofia dominowała. Przeniesienie szkoły było z wielu względów nieuchronne, pytanie było tylko dokąd. Wybrano zieloną dzielnicę, gdzie nie było gęstej zabudowy mieszkalnej. Szkoła wybudowana w kształcie litery Z była od każdym względem nowoczesna, właściwie przed swoim czasem. Pomyślano o wieloróżności potrzeb nauczania i rozszerzającej sie grupy uczniów. Humanistyczny profil szkoła zachowała do końca Drugiej Wojny Światowej.

 

AppleMark

Szkoła Św. Marii Magdaleny przy ulicy Parkowej rok 1929

 

 

Od 1946 roku szkoła pracuje ponownie. Jej humanistyczny profil nie jest już kontynuowany. Ale to już inna historia.